Acompanyament Educatiu

Programa d’acompanyament per a l'èxit educatiu. Estimulant la creativitat i la iniciativa dels infants i adolescents.

QUÈ ÉS EL PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT EDUCATIU? 

El Programa és una iniciativa de la Fundació Catalunya-La Pedrera per millorar l’èxit educatiu d'infants i adolescents, reforçant i complementant la funció educativa de la família i de l’escola.  

Acompanyem als infants i adolescents en la realització de les tasques escolars i també els oferim l’oportunitat de participar en activitats lúdiques i d’estímul de la creativitat, a través de les quals incentivar la seva curiositat innata, l’experimentació, l’expressió d’emocions, la resolució de problemes, la integració i la participació en un grup d'iguals. Habilitats i competències que promouen la seva autonomia, identitat i iniciativa personal. En definitiva, el seu desenvolupament integral.

A QUI ENS ADRECEM?

A infants d’Educació Primària (6-12 anys) i a adolescents d’Educació Secundària (12-16 anys) que necessitin un acompanyament educatiu en temps extraescolar.

Volem atendre tant a estudiants que necessiten suport i orientació per a la realització de les tasques escolars, com a aquells amb dificultats per disposar d’un acompanyament extraescolar per part de la família (dificultats per conciliar la vida laboral i la vida familiar, famílies nombroses, etc.).

QUÈ OFERIM?

 • Acompanyament a l’escolaritat: un temps i un espai sortint de l’escola o l’institut per fer els deures, amb l’acompanyament d’un equip d’educadors que vetlla perquè infants i adolescents realitzin les tasques escolars, aprenguin a organitzar-se i assumeixin progressivament més autonomia en l’aprendre a aprendre.

 • Activitats d’estímul de la creativitat i la iniciativa personal: dinàmiques lúdiques i motivadores, grupals i participatives, a través de les quals reforçar les competències d’autonomia i d’iniciativa personal, promovent la creativitat, la capacitat d’inventiva i iniciativa; en definitiva, l’expressió lliure i l’esperit innovador d’infants i adolescents.

  A Primària, aquestes activitats es concreten en tallers creatius, prenent com a eix conductor l’expressió artística (la plàstica, el teatre, l’expressió corporal, el circ, la música, la dansa, la fotografia, el cinema, etc.).

  A Secundària, són propostes grupals que  parteixen dels interessos dels nois i noies, i a través de les quals treballar i reforçar la identitat personal, l'autoconeixement, l'adquisició de competències socials i la gestió de les emocions pròpies de l’etapa adolescent.

 • Un seguiment personalitzat de cada participant, en coordinació amb les famílies i els centres educatius.

 • A preus assequibles: un servei educatiu de qualitat però amb el mínim cost per a les famílies, per tal de fer possible l’accés al màxim d’infants i adolescents que necessitin aquest acompanyament.

 • Involucrant a les famílies i fent xarxa amb les entitats socials i educatives dels barris i municipis.

 

ELS NOSTRES VALORS

 • Proximitat i compromís. Les persones són la nostra vocació, ens hi sentim compromesos. Volem que totes les persones tinguin oportunitats, amb la voluntat de fer créixer una societat que posi els valors socials en primer pla.

 • Coresponsabilitat educativa. Treballem conjuntament amb els centres educatius i les famílies, desenvolupant una tasca complementària i coordinada amb tots els agents educatius de l’entorn dels infants i adolescents.

 • Aposta per la qualitat i l’excel·lència. Emprem una metodologia basada en la planificació i la sistematització dels procediments d’acompanyament i seguiment dels participants, avaluant de forma continuada els resultats de les nostres accions.

 • Innovació i treball col·laboratiu. Creem entorns d’aprenentatge estimulants per permetre, a infants i joves, desenvolupar al màxim les seves potencialitats tot adquirint les competències i habilitats proactives, creatives i de treball en equip que la societat actual ens reclama.

Per a més informació del Programa d’Acompanyament Educatiu, podeu descarregar-vos els díptics informatius de les propostes de Primària i Secundària aquí. 

 

El Programa compta, en el seu disseny i avaluació, amb l’assessorament del Grup de recerca en Pedagogia Social i Tecnologies de  la Informació i la Comunicació de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Universitat Ramon Llull.

I ha estat reconegut per la Fundación Compromiso y Transparencia com una de les 10 iniciatives socials més innovadores del 2013 a Espanya.