Beques Màsters d’Excel·lència

La Fundació vol reconèixer i atraure el talent, fomentar l’excel·lència i contribuïr a fer de Catalunya un referent en l’àmbit dels estudis de postgrau de qualitat.

Els màsters inclosos en el programa de beques es fan a Catalunya i s’han considerat excel·lents tenint en compte la seva projecció internacional. Són impartits majoritàriament en llengua anglesa, amb professorat de prestigi i amb una clara orientació a la recerca.

 

Les beques inclouen la totalitat de la matrícula, tant en els casos en què la durada del màster és d'un any com ens el que és de dos anys, i un ajut econòmic per als estudiants. 

Els candidats hauran de ser de nacionalitat espanyola i acreditar un bon expedient acadèmic. El criteri per becar l’estudiant serà l’excel·lència. Les candidatures dels estudiants són proposades pel mateix equip coordinador del màster, i la decisió es pren conjuntament entre la direcció del màster i la Fundació.

Màsters inclosos al programa 2017-2018

Ciències Socials i Jurídiques

 

Ciències de la salut

 

Enginyeria i Arquitectura

 

Ciències

PhotonicsUPC
 

Art i humanitats

 
 
 

Per a més informació i sol·licituds

Adreçar-se a la direcció acadèmica de cadascun dels màsters o per correu electrònic