REMS: per a persones amb deteriorament cognitiu

Reforçar i Estimular la Memòria i la Salut: millorar la qualitat de vida i suport a les famílies

QUÈ ÉS EL PROGRAMA REMS?

El programa REMS té com objectiu la millora de la qualitat de vida i el benestar emocional de persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat derivat de malalties neurodegeneratives (Alzheimer, Parkinson, …) ictus, o dèficits de memòria propis de l’envelliment.

Es fonamenta en teràpies no farmacològiques  amb l’objectiu de mantenir l’autonomia i les capacitats físiques i  cognitives el màxim temps possible, oferint informació i suport a les famílies cuidadores. Els participants accedeixen a serveis innovadors integrals, sota els principis de l’Atenció Centrada en la Persona, a preus molt assequibles.

El programa es desenvolupa als 25 Espais Socials de la Fundació Catalunya la Pedrera. Espais ubicats al territori català, no medicalitzats, oberts a la comunitat, de relació intergeneracional on conviuen diversos projectes socials

 

A QUI ENS ADRECEM?

  • A persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat derivat de malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer o el Parkinson, d’Ictus, o dèficits de memòria propis de l’envelliment.
  • Ajudem a les famílies dels participants oferintlos informació, assessorament i suport emocional.

COM HO FEM?

Potenciem les habilitats que té cadascú en comptes de centrar-nos en les pèrdues. Les activitats són escollides pels propis participants, dissenyades en relació als seus interessos i històries de vida.

 

QUINS SÓN ELS NOSTRES SERVEIS?

SUPORT I ASSESSORAMENT: El gestor REMS és el professional que acull els participants i els seus familiars, acordant amb la persona un itinerari individualitzat d’activitats. Ofereix suport en el procés d’adaptació, assessora de manera individualitzada i acompanya durant la permanència a l’Espai Social.

ITINERARI D’ACTIVITATS:

  • ACTIVITATS COGNITIVES: escollides pels propis participants i dissenyades en relació als interessos i històries de vida, afavoreixen el manteniment de la memòria i les funcions relacionades.
  • ACTIVITATS FÍSIQUES: treballen la prevenció de caigudes i la desorientació, mantenint un grau òptim de mobilitat i autonomia.
  • ACTIVITATS EN EL LLEURE: tallers d’oci relacionats amb el teatre, la música, les arts plàstiques, la jardineria,..., afavoreixen les relacions entre els participants, preservant la seva vida social.

MONOGRÀFICS: Accions informatives com tallers, col·loquis i conferències sobre temes relacionats amb l’alimentació, les adaptació de la llar, les millores tècniques o aspectes jurídics entre d’altres.

GRUPS DE SUPORT A FAMILIARS: Es desenvolupen dinàmiques innovadores per la gestió emocional de les noves realitats derivades de la pèrdua d’autonomia, conduïts pels psicòlegs del Programa REMS.

CAFÈ-TERTÚLIA: Espai de trobada obert a la comunitat on els participants del Programa REMS són els protagonistes d’una estona distesa de conversa.

ALTRES SERVEIS:

  • SUPORT PSICOLÒGIC INDIVIDUAL: Adreçat als participants i familiars, es tracta d’un servei de suport per gestionar i assimilar el diagnòstic de la malaltia, treballar estratègies d’adaptació a la nova situació i gestionar les emocions, entre altres.
  • FISIOTERÀPIA INDIVIDUAL: Adreçat als participants i familiars, complementa l’activitat física que es duu a terme de forma grupal, quan la situació de la persona ho requereixi.
  • DINA EN COMPANYIA: Espai de trobada on garantim un àpat saludable a preu assequible en companyia d’altres persones grans.

 

EQUIP

Disposem d’un equip interdisciplinar (psicòlegs, neuropsicòlegs, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals entre altres) especialitzats en malalties neurodegeneratives, demències, i salut de les persones grans.

 

ELS PARTICIPANTS DIUEN…

“Ens fan sentir útils i estimats. En motiva molt”, “Engrescador i acollidor”, “És un gran suport”, “Rebem calidesa i respecte”

 

Podeu conèixer també el Projecte REMS a través del que han dit els mitjans de comunicació.