Xarxa d'Equipaments Sociosanitaris

La Fundació disposa d'una xarxa de centres adreçats, majoritàriament, al tractament i acompanyament de pacients afectats per malalties neurodegeneratives.

L'objectiu principal de la Xarxa de Centres Sociosanitaris i residencials és millorar la qualitat de vida de les persones afectades i de les que viuen en el seu entorn: els familiars i la persona cuidadora principal.

La xarxa posa a disposició de la societat diversos equipaments especialitzats en l'atenció de persones amb trastorns cognitius. Aquests trastorns deriven, principalment, de malalties com l'Alzheimer i altres demències.

Actualment hi ha deu centres a Catalunya ubicats en diferents comarques de Barcelona. Entre tots ofereixen 750 places públiques i privades, amb diferents graus d'atenció adequats a cada cas.

Els centres presten diferents serveis segons les instal·lacions.

Hi ha dos tipus de serveis:

  • Diürns i d'acolliment permanent, que permeten assistir al centre durant unes hores i rebre atenció personalitzada amb teràpies i tractaments especialitzats.
  • Les unitats de llarga estada i de residència assistida, que permeten l'ingrés de pacients en fase d'internament segons la necessitat i el diagnòstic.

Els serveis es classifiquen en:

  • Hospital de Dia.
  • Centre de Dia.
  • Residència Assistida.
  • Residència de Llarga Durada.

L'accés als centres és gestionat per la xarxa sanitària i sociosanitària.

 

Xarxa d'Equipaments Sociosanitaris