Cinema català en projecció

Pretén donar la possibilitat de visionar les produccions audiovisuals més rellevants del moment, i alhora establir un diàleg amb els directors i l'equip sobre el procés de creació.

Cinema català en projecció programa tot un ventall de propostes per veure i dialogar sobre cinema. Dóna visibilitat a les produccions amb més pes en cada moment, i es centra en la creació. Ofereix la possibilitat d'establir un diàleg amb els creadors i els responsables de cadascuna de les produccions. 

Contacteu amb nosaltres per correu o per telèfon al      93 214 25 69