Noves escenes

Propostes singulars d'art escènic, entès com un espai divers i plural en què hi tenen cabuda el moviment, el vídeo, la paraula, els objectes o la música.

La Pedrera esdevé un espai divers i plural en què hi tenen cabuda el moviment, el vídeo, la paraula, els objectes o la música. 

Noves escenes, noves mirades acull, cada any, propostes singulars d'art escènic, i es complementa amb altres activitats paral·leles que serveixen per aprofundir en el paper de l'art i la creació.

Contacteu amb nosaltres per correu o per telèfon al      93 214 25 69