SALA DE PREMSA

< Tornar a l'índex

Barcelona, 24/08/2017

La Fundació Catalunya La Pedrera protegeix els boscos catalans més fràgils amb una nova adquisició de drets de tala

Aquesta actuació forma part del projecte europeu LIFE PINASSA que es porta a terme amb el suport d’empreses socials

 

La Fundació Catalunya La Pedrera ha adquirit, aquest any, els drets de tala de 19,5 hectàrees forestals de bosc singular de pinassa (PINUS NIGRA).

De la mà d’empreses socials, s’estan portant a terme diferents actuacions com aquesta que formen part del projecte europeu LIFE PINASSA amb l’objectiu de protegir els boscos més fràgils de Catalunya.

S’han signat tres convenis amb tres finques diferents (dues al Solsonès i una a l’Anoia) per la constitució de les respectives reserves forestals durant 25 anys, i preservar la zona durant com a mínim aquest temps.

Amb aquestes noves reserves, que es sumen a les adquirides anteriorment, la Fundació té un total de 205,39 hectàrees protegides mitjançant a fórmula de pagament per l’adquisició dels drets de tala, i contribuir que aquetes masses forestals singulars arribin a generacions futures.

Els boscos de pinassa ocupaven una superfície molt significativa a Catalunya, i poc a poc han anat disminuint degut al canvi climàtic, als grans incendis i també per la intervenció de l’home. Es tracta d’un arbre molt longeu i que pot assolir grans dimensions, però que costa de regenerar.

Per evitar aquesta pèrdua de superfície de boscos de pinassa, la Fundació participa en aquest projecte LIFE amb diferents accions. Per una banda treballa per salvaguardar les masses de pinassa existent amb l’adquisició de drets de tala i acords de custòdia com aquesta. I d’altra banda, es duen a terme tasques forestals per ajudar a l’heterogeneïtat del bosc i fer-los més saludables i amb més biodiversitat, així com repoblacions i sembres en determinats espais.

Amb aquestes actuacions s’espera millorar l'estat de conservació de les pinedes de pinassa, incrementar la sensibilització sobre la vulnerabilitat d’aquestes espècie de pi, i donar orientacions de gestió forestal sostenible i formació per aconseguir conservar l'hàbitat.

En aquest projecte LIFE hi participen quatre socis: el Centre de la Propietat Forestal, el Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya, el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya a través dels Bombers GRAF, i la Fundació Catalunya La Pedrera.

La Fundació Catalunya La Pedrera, a través de projectes com aquest, treballa per la recuperació i la divulgació del patrimoni natural de Catalunya. Ordenar-lo i gestionar-lo permet conservar i millorar la  biodiversitat i el paisatge i, al mateix temps, oferir oportunitats per a les persones que viuen en aquests territoris.