Treballem per evitar el fracàs escolar d'infants i joves en risc d'exclusió social perquè tinguin millors possibilitats d’inserció al món laboral i la societat del futur

Beques escolars

  1. Des del 2002 la Fundació treballa per donar oportunitats als estudiants en situació de vulnerabilitat social. Ho fa de la mà d’entitats socials amb àmplia trajectòria en el sector, amb l’objectiu de propiciar les condicions necessàries perquè els becats i becades puguin assolir l’èxit educatiu.
  2. Les beques són molt flexibles i s’adapten a les necessitats de cada estudiant. Una part de l’import de la beca es destina a l’entitat per a les tutories dels becats i una altra al becat, i pot tenir diferents conceptes depenent de cada cas: material, transport, menjador, activitats extraescolars, etc.
  3. Per a obtenir una beca escolar cal ser proposat per una entitat social del programa. S’estableix el tram dels 10 als 16 anys (fins als 14 anys preferentment, en coincidència amb la transició de l’etapa d’ESO), l’edat per a ingressar-hi. Es vol incidir en els infants i adolescents en edat escolar amb diverses problemàtiques associades al fracàs escolar i/o a l’abandonament prematur de l’escolarització.
  4. Tot i així, les etapes educatives cobertes pel programa van des del cicle superior de primària fins a l’etapa post-obligatòria (batxillerat i cicles de grau mitjà (CGM)). En el cas de la formació professional, el suport del programa es podrà estendre fins als cicles de grau superior (CGS), per als casos particularment exitosos i que, per circumstàncies diverses, hagin optat per no ingressar a la universitat.

Beques universitàries

Per facilitar que els i les joves que han format part del programa Beques escolars i que tenen possibilitats d’accedir a l’educació superior no perdin l’oportunitat de fer-ho per qüestions socioeconòmiques, el 2016 la Fundació va endegar aquest programa, que treballa amb les mateixes entitats socials per oferir als becats i becades una oportunitat de formació que permetrà encarar la seva vida adulta amb més garanties de ser un adult feliç i compromès amb la societat.

Impacte

87,4%
Alumnes
Alumnes que superen el curs
59%
Noies
22
Beques universitàries
Beques atorgades des del 2016
3.573
Beques
Beques atorgades des del 2002