Els Màsters d’excel·lència volen posar en valor el teu talent

L’edició 2020-2021 del programa Màsters d’excel·lència  es cancel·la a causa de la situació actual derivada de l’afectació mundial del coronavirus.

Què són les Beques màsters d'excel·lència?

El programa Beques màsters d’excel·lència va dirigit a estudiants graduats amb talent i vocació per la recerca. Els màster inclosos en el programa són impartits a Catalunya i majoritàriament en llengua anglesa. S’han considerat excel·lents per la seva clara orientació a la recerca, projecció internacional i professorat de prestigi. 

Perfil dels candidats

Els i les candidates hauran de ser de nacionalitat espanyola i acreditar un bon expedient acadèmic. El criteri per becar l'estudiant serà l'excel·lència.
 

Sol·licitud i resolució

Les candidatures dels estudiants són proposades per l’equip coordinador del màster dins la universitat o institució corresponent, i la decisió es pren conjuntament entre la direcció del màster i la Fundació. Per a més informació i sol·licituds, cal adreçar-se a la direcció acadèmica de cadascun dels màsters.

Dotació de la beca


Les beques inclouen la totalitat de la matrícula i una ajuda econòmica per als estudiants, tant en els casos en què la durada del màster és d'un any com en els casos de durada superior.

Calendari
Calendari
Maig
Publicació
Publicació de l’oferta de màsters
Maig-juny
Inici sol·licitud
Sol·licitud de la beca a la direcció acadèmica de la universitat
Juliol
Termini
Termini d’acceptació de candidats
Juliol-setembre
Acceptació
Acceptació de la beca per part dels estudiants
Setembre-octubre
Inici
Inici del curs acadèmic
Octubre
Acte d’entrega
Acte d’entrega Beques màsters d’excel·lència a La Pedrera
Octubre-novembre
Abonament
Abonament de les beques