La biodiversitat és una part essencial dels sistemes naturals i en constitueix la riquesa fonamental

Espècies destacades

linx

Linx Europeu (Lynx lynx)

De l’any 2000 al 2002 la Fundació va prospectar els Pirineus per trobar-hi indicis de la presència del linx europeu, que no es va poder demostrar. Així mateix, des del 2008 la Fundació manté en captivitat al centre de fauna de MónNatura Pirineus un mascle i una femella de linx europeu, que l'any 2019 han tingut un cadell, el primer nascut al Pirineu català des de fa més d’un segle. Aquests tres exemplars ajudaran a conèixer a través de diferents activitats educatives.

trencalos

Trencalòs (Gypaetus barbatus)

El trencalòs està catalogat com una espècie en perill. Les poblacions europees són força reduïdes i és als Pirineus on es concentra un dels majors nuclis poblacionals. La Fundació ha col·laborat en diverses accions, com ara el seguiment de l’espècie per tots els Pirineus catalans o en un programa d’alimentació suplementària per a les parelles de trencalòs nidificants a Catalunya. A l’Espai Natura Muntanya d’Alinyà, en concret, el 2005 aquest treball va donar el seu fruit amb la fixació d’una nova parella, que ha anat criant amb èxit d’aleshores ençà. A MónNatura Pirineus  hi ha una parella reproductora dins el programa europeu de cria en captivitat. 

fartet

Fartet (Aphanius iberus)

El fartet és un peix endèmic de la península ibèrica que es troba en perill d'extinció. És capaç de colonitzar tot tipus d'aigües continentals, tot i que normalment viu en aigües salobroses. Actualment, al Delta de l'Ebre hi viu la població de fartet més nombrosa de Catalunya. A MónNatura Delta de l'Ebre, la Fundació conserva i afavoreix una important colònia d'aquesta espècie realitzant mesures de control de densitats de població i, tasques per afavorir-ne i preservar-ne el seu hàbitat natural.
 

Voltor nerge

Voltor nerge (Aegypius monachus)

La Fundació va participar en l'ambiciós projecte de reintroducció del voltor negre al Pirineu. És una espècie de gran importància biològica com a bon rapinyaire necròfag que ajuda a eliminar de l’ambient potencials focus d’infecció per a la resta d’animals. L'objectiu és aconseguir una població viable al Prepirineu (Alinyà - Boumort) que faci de pont entre les poblacions aïllades del sud-oest peninsular i la població reintroduïda del Massís Central francès. El projecte ha estat coordinat pel Dpt. de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, amb la participació de GREFA i Associació TRENCA i la col·laboració d’Endesa, REE i Diputació de Lleida.

Àguila cuabarrada

Àguila cuabarrada (Hieraetus fasciatus)

A la península ibèrica, l’àguila cuabarrada és una espècie en regressió i catalogada com en perill, si bé hi manté la major població d’Europa. La població catalana de la cuabarrada es manté estable des del 2001, en part gràcies a totes les accions promogudes per la Fundació per protegir-la. Als Espais Natura Puigventós, Montserrat-Coll de Can Maçana, Bosc de Vilalta, Congost de Fraguerau i Port d’Arnes, la Fundació hi ha dut a terme diverses campanyes de restauració i sembra d’antics camps de conreu per potenciar, entre d’altres, l’hàbitat d’animals que són presa de l’àguila cuabarrada.
 

poma de sant jaume

Varietats agrícoles tradicionals

La Fundació treballa per salvaguardar els recursos fitogenètics domèstics de les varietats tradicionals d’arbres fruiters i hortalisses, atesa la gran erosió genètica que han patit tots els cultius en general durant els darrers anys a causa dels nombrosos canvis introduïts en els processos agrícoles. 

Refugis de fauna salvatge

Refugis de fauna salvatge

La Fundació ha fet que la Generalitat de Catalunya declari refugis de fauna salvatge (RFS) aquells espais on l’activitat cinegètica és freqüent i podria perjudicar poblacions de fauna salvatge amenaçades. Aquesta figura legal prohibeix qualsevol tipus d’activitat cinegètica, la captura d’animals o la introducció d’espècies al·lòctones dins els límits dels RFS. Tanmateix, la Direcció General del Medi Natural pot autoritzar excepcionalment caceres específiques justificades. Actualment han estat declarats RFS els espais: Sot del Fuster, Alt Segre, Mig de Dos Rius, Ter Vell, Congost de Fraguerau, Bosc de Vilalta, Port d’Arnes, Congost de Mont-rebei, Puigventós i les Reserves de Sebes.