Perfil dels candidats/es

 • Alumnat de 1r i 2n de batxillerat en la modalitat de ciències i/o tecnologia durant el curs 2021-2022 
 • Bon expedient acadèmic, que ha d'anar acompanyat de motivació, interès i curiositat per la ciència i especialment en l'àmbit de l’alimentació.
 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.
 • Il·lusió per participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa.

Procés d’inscripció

 • Tot el procés d’inscripció és online, a través de la pàgina web del programa. No s’acceptarà cap document enviat per correu postal o a través de correu electrònic.
 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:
  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal de l’estudiant.
  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a. 
  • Recomanació confidencial del professora/a de ciències, matemàtiques o tecnología o del tutor/a de l’estudiant
 • Les candidatures que no aportin dins el període establert tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.
 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’admissió directa al programa Campus Ciència i Alimentació. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.
 • Abans d'inscriure't, recorda de llegir bé les Bases del Programa i els requeriments del Procés de selecció.
 • Les inscripcions per al Campus ciència i alimentació 2022 estan obertes fins el 8 de maig del 2022

Procés d’avaluació i selecció

 • Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació aportada en cada candidatura, que inclou:
  • Respostes de l’estudiant a les preguntes del formulari d’inscripció, on s’inclou la carta de motivació.
  • Expedient acadèmic.
  • La recomanació confidencial del centre educatiu: del professora/a de ciències, matemàtiques o tecnología o del tutor/a de l’estudiant.
  • La motivació i les ganes de participar en experiències científiques en l’àmbit de l’alimentació i nutrició.
 • L’avaluació i selecció dels candidats i candidates la farà un tribunal de selecció intern de la Fundació Catalunya La Pedrera un cop es tanquin les inscripcions.
 • Durant el procés de selecció, en alguns casos, es podran fer entrevistes per Skype als candidats i les candidates per acabar de resoldre la seva candidatura.
 • La selecció final es comunicarà a partir del 4 de maig de 2022.
 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.
 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Cost del programa

 • El preu total del campus és de 780€ per persona.
 • La participació al programa Campus Ciència i Alimentació inclou:
  • Allotjament i manutenció dels estudiants.
  • Assegurança d’accidents i responsabilitat civil.
  • Material didàctic.
  • Formació dels estudiants per part dels professionals dels diferents àmbits científics que participen al programa.
  • Activitats de lleure
 • La quota d’inscripció del programa Campus Ciència i Alimentació 2022 inclou: material utilitzat en cadascuna de les sessions del curs, activitats programades, remuneració dels investigadors i personal, allotjament i manutenció, activitats de lleure i assegurança d'accidents i de responsabilitat civil. La quota d’inscripció no inclou el transport des de i a les institucions on es duran a terme les sessions del programa.

   

  Per resoldre qualsevol dubte respecte el pagament, podeu contactar amb nosaltres a través del correu campuscienciaalimentacio@fcatalunyalapedrera.com

  La presentació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte que no hi sigui previst serà resolt per la Fundació Catalunya La Pedrera.

 

Condicions de pagament

 • Un cop seleccionat per al programa, cada estudiant farà un pagament de 468€ (60% del cost total) en concepte d’inscripció per confirmar la seva plaça.
 • Aquest primer pagament s’haurà de fer efectiu abans del 18 de maig de 2022,  un cop conclosa la selecció de candidatures. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.
 • El segon pagament serà de 312€ (40% restant del cost total) i s’haurà de fer efectiu abans del 6 de juny de 2022. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert perdran la seva plaça i seran exclosos del programa.

 

Beques

La Fundació Catalunya La Pedrera estudiarà la concessió de beques per al programa Campus Ciència i Alimentació als/les  candidats/es que justifiquin documentalment no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres a campuscienciaalimentacio@fcatalunyalapedrera.com un cop la vostra candidatura hagi estat seleccionada i abans de finalitzar el període per al pagament de confirmació de plaça.

Protocol Covid-19

La Fundació Catalunya La Pedrera disposa d’un Pla d’Actuació en el marc de la pandèmia per Covid-19 elaborat amb l’objectiu de maximitzar la seguretat de les persones participants als diferents programes de ciència. Aquest Pla ha estat elaborat seguint la normativa i els plans de contenció dictats per la Generalitat de Catalunya i el PROCICAT per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció.

El Pla d’Actuació contempla tant els espais propis de la Fundació com els espais de tercers on es realitzi tota o part de l’activitat de cadascun dels programes.

La presentació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte que no hi sigui previst serà resolt per la Fundació Catalunya La Pedrera