Sessions 2021

Sessió 1: Origen de l’agricultura. La domesticació

Dia: Dilluns 28 de juny del 2021

Horari: 9:30 a 11:20h

Sessió a càrrec de: Iban Eduardo i Marta Pujol ( Investigadors de l’IRTA al CRAG)

Idioma: Català

Des de l’origen de l’agricultura les plantes conreades han patit diferents canvis i han evolucionat des de les seves formes silvestres a les formes domesticades que coneixem avui en dia. Explicarem a on, quan i per què s’han produït aquest canvis en diferents especies.

Sessió 2: Les bases moleculars de l’herència i la millora genètica

Dia: Dilluns 28 de juny del 2021

Horari: 11:40h a 13:30h

Sessió a càrrec de: Iban Eduardo i Marta Pujol ( Investigadors de l’IRTA al CRAG)

Idioma: Català

En aquesta sessió s’explicarà que és l’ADN i les bases de la herència. També s'explicarà què és un programa de millora genètica i com s’apliquen algunes tècniques de biologia molecular per a millorar la seva eficiència.

Sessió 3: Les bases moleculars de l’herència i la millora genètica. Pràctica

Dia: Dilluns 28 de juny del 2021

Horari: 15 a 17:30h

Sessió a càrrec de: Iban Eduardo i Marta Pujol ( Investigadors de l’IRTA al CRAG)

Idioma: Català

Constarà de tres practiques: una extracció d’ADN a partir de teixits vegetals,  un entrecreuament entre dues varietats de tomaqueres tipus ‘cherry’, i l’avaluació de diferents paràmetres de qualitat de la fruita.

Sessió 4: Enginyeria genètica i alimentació. Transgènics i edició genòmica

Dia: Dimarts 29 de juny del 2021

Horari: 9:30 a 11:20h

Sessió a càrrec de: Marc Valls (Investigador de la UB al CRAG)

Idioma: Català

L’adveniment de l’enginyeria genètica als anys 80 ha ofert una nova eina per millorar els conreus. Presentarem com es duu a terme la modificació genètica de plantes i quines aplicacions i possibilitats futures ofereix. Es compararà aquesta tecnologia amb la millora genètica tradicional i s’introduiran les darreres metodologies d’edició genòmica.

Sessió 5: L’anàlisi sensorial com a eina per millora la qualitat dels productes

Dia: Dimarts 29 de juny del 2021

Horari: 11:40 a 13:30h

Sessió a càrrec de: Gemma Echevarria (Investigadora de l’IRTA Fruitcenter)

Idioma: Català

La ciència sensorial tracta d'entendre com els humans perceben els productes. En aquesta sessió es farà una iniciació a l’anàlisi sensorial de fruites i hortalisses, explicant tipus de panel, proves i principals atributs a avaluar. També és farà una pràctica on avaluarem el grau de satisfacció del consumidor de préssec.

Sessió 6: Smart Foods

Dia: Dimarts 29 de juny del 2021

Horari: 15 a 17:30h

Sessió a càrrec de: Jordi Pérez (Investigador postdoctoral al CRAG) i Tarik Ruiz (Biological Process Area Manager Vytrus Biotech-CRAG)

Idioma: Català

En aquesta sessió abordarem les possibilitats que ofereix el coneixement científic a l'hora de reconduir, redissenyar o introduir noves rutes en el metabolisme dels nostres aliments amb l'objectiu de generar productes millors, més sans i més segurs amb capacitats dietètiques millorades o noves. Introduirem els conceptes de biofortificació i aliments funcionals així com algunes reflexions ètiques a considerar. Posteriorment presentarem les tecnologies de cultiu vegetal in vitro (callus culture, hairy roots, etc), i mostrarem com aquestes poden ser adaptades per a la producció d'aliments d'alt valor afegit. Alhora, mostrarem exemples de cultius de plantes que de forma natural no es podrien produir per al consum (perill d'extinció, endèmiques, etc.)

Sessió 7: Introducció a la fisicoquímica de l’alimentació

Dia: Dimecres 30 de juny del 2021

Horari: 9:30h a 11:20h

Sessió a càrrec de: Josep Maria Fernandez Novell i Carme Zaragoza

Idioma: Català

Què vol dir alimentar-se? Quins nutrients i necessitats nutricionals tenim? Durant la sessió farem una anàlisi de com era abans quan ens alimentàvem sense cuinar i com ha canviat quan hem fet servir el foc per coure els aliments.

El foc, la física de la calor. Què és la calor? Descobrirem la seva importància segona la conductivitat dels estris de cuina però també dels aliments.

Mescles i dissolucions. Què són? Com s’aplica la solubilitat i la variació de les propietats col·ligatives a la cuina?

Sessió 8: Conservació dels aliments

Dia: Dimecres 30 de juny del 2021

Horari: 11:40 a 13:30h

Sessió a càrrec de: Josep Maria Fernandez Novell i Carme Zaragoza

Idioma: Català

Quina és la composició dels aliments? Estudiarem la cèl·lula animal, vegetal i els llevats i com aquets influeixen en el comportament dels aliments.

A l’hora de conservar els aliments busquem evitar que es facin malbé, però per què es fan malbé? Ens centrarem en els bacteris i les floridures i quins mètodes de conservació d’aliments existeixen i com afecten als nutrients. 

Sessió 9: Física i cuina

Dia: Dimecres 30 de juny del 2021

Horari: 15 a 17h

Sessió a càrrec de: Josep Maria Fernandez Novell i Carme Zaragoza

Idioma: Català

Sessió experimental on veurem la diferència d’escalfar aliments amb oli o bé amb aigua, utilitzant diferents estris de cuina, i diferents fonts de calor, i també prepararem gelats amb nitrogen líquid.

En aquesta sessió podrem respondre a preguntes com: quan s’ha d’afegir la sal a un brou, abans o quan està bullint? Que els hi passa a les crispetes al microones? Escalfa igual un microones que una paella? I que el forn?

Sessió 10: Nutrients i el seu metabolisme

Dia: Dijous 1 de juliol del 2021

Horari: 9:30 a 11:20h

Sessió a càrrec de: Josep Maria Fernandez Novell i Carme Zaragoza

Idioma: Català

Què son les biomolècules i els bioelements?

En aquesta sessió veurem el metabolisme dels hidrats de carboni, els lípids i les proteïnes i quina energia n’extrèiem. Com es fa la digestió i quins enzims necessitem per poder digerir els diferents aliments?

També estudiarem diferents fermentacions essencials dels aliments i les seves preparacions: la fermentació alcohòlica, acètica i làctica.

Sessió 11: Química i cuina

Dia: Dijous 1 de juliol del 2021

Horari: 11:40 a 13:30h

Sessió a càrrec de: Josep Maria Fernandez Novell i Carme Zaragoza

Idioma: Català

Canvis d’estat, per què la mantega és solida a temperatura ambient i l’oli es troba en estat líquid? És així a qualsevol situació? De què depèn?

En aquesta sessió tractarem els canvis de fase dels elements, i els paràmetres que hi influeixen: la temperatura i la pressió. També veurem que per canviar d’estat els elements necessiten una aportació d’energia anomenada Calor Latent, d’on s’obté? És igual per tots? Que és la calor especifica d’un aliment? Per què ens serveix? Donarem resposta a totes aquestes preguntes per tal de que puguem predir el comportament dels aliments.

Sessió 12: Química i cuina (Pràctica)

Dia: Dijous 1 de juliol del 2021

Horari: 15 a 17:30h

Sessió a càrrec de: Josep Maria Fernandez Novell, Carme Zaragoza i Elsa Blanco

Idioma: Català

En aquesta sessió posarem en pràctica la química dins la cuina: prepararem fermentacions i esferificacions. Veurem com actuen les proteases en els aliments, la lactasa i farem un test de glucosa.

Sessió 13: Alimentació i salut mental

Dia: Divendres 2 de juliol del 2021

Horari: 9 a 12h

Sessió a càrrec de: Susanna Gomes (psiquiatre del Hospital Clínic)  i Mercè Comes (infermera del Hospital Clínic)

Idioma: Català i Castellà

Contextualitzarem la importància de l’alimentació dins l’àmbit de les neurociències i quina aplicabilitat clínica presenta.

A continuació treballarem en casos pràctics a partir dels continguts teòrics i com l’alimentació juga un paper important en l’abordatge de patologies en el camp de la salut mental.

Sessió 14: Culinary Medicine

Dia: Divendres 2 de juliol del 2021

Horari: 15 a 17h

Sessió a càrrec de: Fundació Alícia

Idioma: Català i Castellà

“Culinary medicine” és un terme tendència en l’actualitat. Es basa en la capacitació dels mateixos metges i metgesses a mantenir un estil de vida saludable per després poder donar exemple i tenir major confiança en sí mateixos a l'hora de donar respostes, consells i recomanacions de cuina, alimentació i nutrició. Segons l’evidencia científica, els hàbits de salut del personal sanitari prediuen millors pràctiques d'assessorament sobre alimentació als seus pacients.

En aquesta sessió es farà una introducció explicativa sobre aquesta nova branca de la medicina. Es realitzarà una activitat dinàmica de resolució de casos clínics per tal de posar en pràctica aquesta metodologia.