Calendari inscripcions 2020-2021
Calendari inscripcions 2020-2021
23 nov. 2020 - 17 gener 2021
Inscripcions
Tancament inscripcions 17 gener 23.59h
18 - 22 gener 2021
Preselecció
Procés de preselecció de candidats i candidates
22 gener 2021
Resolució preselecció
Comunicació als estudiants preseleccionats i no preseleccionats
25 - 28 gener 2021
Entrevistes personals
Entrevistes als candidats i candidates preseleccionats/des
29 gener 2021
Resolució selecció final
Comunicació als estudiants seleccionats i no seleccionats
29 gener - 7 febrer 2021
Pagament
Confirmació de la plaça de l'estudiant mitjançant pagament
29 gener - 7 febrer 2021
Documentació
Termini per rebre documentació i confirmar assistència a l’Acte d’Inauguració de Campus Natura 2021
12 febrer 2021
Inauguració
Acte d’inauguració del programa Campus Natura 2021 i reunió informativa famílies
A partir del 20 de febrer 2021
Inici programa
Inici de les diferents sessions del programa
24 - 31 març 2021
2n Pagament
2n pagament dels estudiants que facin el pagament fraccionat de la quota

Perfil del candidat/a

 • Alumnat de 1r o 2n de batxillerat en la modalitat de ciències i/o tecnologia durant el curs 2020-2021. 
 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.
 • Bon expedient acadèmic, que ha d'anar acompanyat de motivació, interès i curiositat per la ciència i especialment en l'àmbit de la conservació de la biodiversitat i la natura.
 • Bon nivell d’anglès, oral i escrit. 
 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.
 • Il·lusió per participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa.

Procés d'inscripció

 • Tot el procés d’inscripció és online, a través de la pàgina web del programa. No s’acceptarà cap document enviat per correu postal o a través de correu electrònic. 
 • Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de 3 estudiants. En cas de rebre més de 3 candidatures d’un mateix centre educatiu, automàticament s’eliminaran totes les candidatures del centre. 
 • Atenció! Si el vostre centre educatiu té 4 línies o més de batxillerat, contacteu amb nosaltres a campusnatura@fcatalunyalapedrera.com
 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:
 1. La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal de l’estudiant.
 2. La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a. 
 3. La recomanació confidencial online del professor/a de ciències, matemàtiques o tecnologia de l’estudiant.
 4. La recomanació confidencial online del tutor/a de l’estudiant, el cap d’estudis o el director/a del centre. 

Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.

L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’admissió directa al programa Campus Natura. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

Procés de selecció

Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació aportada en cada candidatura, que inclou:

 • Respostes de l’estudiant a les preguntes del formulari d’inscripció, on s’inclou la carta de motivació.
 • Les dues recomanacions confidencials del centre educatiu: la d’un docent de l’àrea de ciència, matemàtiques o tecnologia; i la del tutor/a, cap d’estudis o director/a.
 • Expedient acadèmic.
 • Nivell d’anglès.
 • La motivació i les ganes de participar en experiències científiques en l’àmbit de la conservació de la biodiversitat i la natura.

La selecció dels candidats i candidates la farà un tribunal de selecció intern de la Fundació Catalunya La Pedrera un cop es tanquin les inscripcions.

Durant el procés de selecció, en alguns casos, es podran fer entrevistes virtuals als candidats i candidates per acabar de resoldre la seva candidatura.

La selecció final es comunicarà a partir del 29 de gener de 2021.

El total d’estudiants seleccionats entre totes les candidatures presentades per participar al programa Campus Natura és de 30.

Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.
 

Cost del programa

Un cop seleccionat per participar al programa, cada estudiant farà l’aportació de l’import de 540€ en concepte d’inscripció per confirmar la seva plaça.

La participació al programa Campus Natura inclou: 

 • Formació dels estudiants per part dels professionals experts en els diferents àmbits de la biodiversitat i la natura que participen al programa.
 • Transport d’anada i tornada des de La Pedrera (Casa Milà) a l’espai natura de MónNatura Delta de l’Ebre.
 • Transport d’anada des de La Pedrera (Casa Milà) a l’espai natura de MónNatura Pirineus.
 • Allotjament i manutenció de les sessions de cap de setmana a MónNatura Delta de l’Ebre i MónNatura Pirineus*.
 • Assegurança d’accidents i responsabilitat civil.
 • Material didàctic.

*L’esmorzar i dinar del dissabte no estan inclosos a la sessió de cap de setmana a MónNatura Delta de l’Ebre.

El pagament s’haurà de dur a terme abans del 7 de febrer de 2021, un cop conclosa la selecció de candidatures. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

El pagament de la quota es podrà fer fraccionat en dos pagaments de 270€. El primer pagament s’haurà de fer efectiu des del 29 de gener de 2021 fins el 7 de febrer de 2021 per confirmar la plaça de l’estudiant. El segon pagament s'haurà de fer efectiu del 24 al 31 de març de 2021.

El programa Campus Natura basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats. La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap estudiant seleccionat fora del programa per raons econòmiques; pel que s’estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin documentalment no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres a campusnatura@fcatalunyalapedrera.com un cop la vostra candidatura hagi estat seleccionada.

Causes de força major

Per força major s’entén qualsevol situació o esdeveniment imprevisible, inevitable i irresistible aliè a la voluntat de les parts (p.e. guerra, revolució, accions terroristes, tancament de fronteres, epidèmies, catàstrofes naturals, etc.). Si La Fundació Catalunya la Pedrera es troba davant d’una situació de força major que afecti al desenvolupament i continuïtat del programa Campus Natura, ho notificarà de manera immediata a tots els alumnes i al centre educatiu corresponent, especificant la naturalesa, els efectes, la duració de la situació, si és possible i, les mesures que prendrà per fer front a la situació de força major.

 

La presentació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte que no hi sigui previst serà resolt per la Fundació Catalunya La Pedrera.