Alinyà, un entorn ideal per a l’ensenyament i l'aprenentatge

Més de 700 alumnes ja han realitzat Treballs de Fi de Grau, estades de màster o pràctiques a Alinyà. Els més de 50 TFG sumat al centenar d’estudis de postgrau que s’hi han dut a terme, han permès consolidar aquest espai prepirinenc com un entorn ideal per al desenvolupament d’activitats d’aprenentatge, estudis, recerca i pràctiques de camp relacionades amb el medi ambient, tant des de l’àmbit científic com humanístic. Tot plegat ha permès generar un coneixement molt valuós d’aquest territori i els diferents ecosistemes que el conformen, que és molt útil a la Fundació, com entitat gestora de l’espai. També ha permès contribuir a una formació universitària experiencial, vinculada al territori i a projectes reals.

En el marc del Campus els estudiants, investigadors i professors universitaris compten amb:

  • Un escenari excepcional des del punt de vista territorial, paisatgístic, socioeconòmic i ambiental.
  • Equipaments com ara un laboratori, estacions meteorològiques, plataformes d’observació, aula i sala d’actes, a més d'allotjament, restauració i transport en condicions especials
  • L’oportunitat de participar en projectes reals que la Fundació du a terme per tal de conservar els valors naturals, paisatgístics i històrics, la sostenibilitat de les pràctiques agrícoles, ramaderes i forestals, i l’establiment d’un model d’ús públic respectuós amb el medi i capaç de valorar els usos tradicionals.
  • Poder fer estudis relacionats amb projectes pilot, de bones pràctiques o de demostració del programa LIFE de la Unió Europea, que tenen lloc a Alinyà
  • El suport i acompanyament de l’equip tècnic local de la Fundació i amb el coneixement del veïnat de la Vall.

Premi Campus Muntanya d’Alinyà

La Fundació atorga amb carácter bienal el Premi Campus Muntanya d’Alinyà per tal de distingir el treball final de Grau (TFG) que presenti els resultats més rellevants entre els que s’hagin realitzat en el marc del Campus de Ciències Ambientals i de la Terra de la Muntanya d’Alinyà.