Altres debats i xerrades

Impulsem debats i diàlegs adreçats a tot tipus de públics i en què es fomenten el diàleg i la reflexió sobre temes d’actualitat social, cultural, política i econòmica.