Repensar l'educació

Repensar l'educació: vers un bé comú mundial? Presentació del nou informe de la UNESCO “Rethinking Education”.