?>

Gestió d'hàbitats

 

Les repoblacions forestals són una part important de la gestió forestal i responen a diversos objectius (protecció del sòl, diversificació d’hàbitats, prevenció d’incendis, regeneració d’un bosc perdut, etc.). Sigui quina sigui la finalitat, abans d’iniciar una repoblació sempre cal determinar exactament la conveniència de fer-la per tal que els resultats finals millorin la situació de partida, atès que són molts els factors que cal tenir en compte (edàfics, climàtics, fisiogràfics, etc.). Així mateix, quan es posa en marxa el projecte, cal escollir amb molta cura quines espècies vegetals s’empraran, com es plantaran, com es distribuiran, en quina època es faran les sembres o plantades, etc., a fi d’assegurar la màxima supervivència dels arbres futurs. Prenent en consideració tot això, la Fundació ha impulsat quatre grans repoblacions forestals: la primera, a l'Espai Natura Muntanya d’Alinyà (Alt Urgell); la segona, a trenta-cinc indrets diferents de tot Catalunya; la tercera, efectuada el 2011 a Balsareny i, la darrera al 2013 al Camí del riu de Món Sant Benet.

 

  • Espai Natura Muntanya d’Alinyà: a la zona de l’ermita de Santa Pelaia, 850 plançons de pinassa i 150 plançons d’arbres fruiters, que es van obtenir d’un viver proper a la zona de repoblació a fi de garantir-ne la correcta aclimatació. El seguiment posterior de la plantació ha confirmat que els arbres es troben en bon estat.
  • Plantada lúdica i popular de 35 boscos a 35 indrets de Catalunya, en el marc de la campanya «Mil milions d’arbres 2008-2018», de les Nacions Unides, amb més de 40.000 participants, 70 ha de terreny reforestades i més de 1.000 voluntaris, feta amb la col·laboració de CatalunyaRàdio. Es van tenir en compte les necessitats de cada indret –repoblació de boscos, augment de la biodiversitat i millora del paisatge, recuperació d’espais degradats, etc.– i es van escollir les espècies de port arbori i arbustiu més adients per a cadascun dels casos. Un cop passats els primers anys (crítics per la supervivència de les espècies), han sobreviscut més del 50% dels arbres plantats, essent l'estany d'Ivars i Vila-sana amb un 86% l'indret on han arrelat millor les espècies plantades.
  • La Fundació, amb la col·laboració de BOSCAT i l’associació de propietaris forestals Tres Castells, del Bages, va plantar 10.000 plançons en una zona desforestada per un incendi el 2005 al terme municipal de Balsareny (Bages), dintre de la iniciativa «Plantem un bosc per tu». En concret es va actuar a les finques el Serrat del Maurici i Fussimanya plantant 3.000 pins blancs, 3.600 pinasses, 2.100 alzines i 1.300 pins pinyers ocupant un total de 10 hectàrees. Aproximadament un 10% dels arbres es van plantar utilitzant el Waterboxx, un innovador sistema que permet proveir d’aigua el plançó durant els primers dos anys de plantació. Un cop passat el primer any (el primer estiu és el més crític per a la supervivència dels plançons) s'ha revisat la supervivència dels arbres sobre el terreny (febrer 2012) i constatant que dels plançons amb Waterboxx, n’havien sobreviscut un 85%, i els plançons sense Waterboxx, un 70%. Des de la Fundació, Boscat i els propietaris forestals, es considera que la iniciativa ha estat un èxit ja que s’ha aconseguit un bosc divers, amb les espècies d’arbres que hi havia abans, amb una densitat bona (uns 600 peus/ha) i que ajudarà a recuperar el paisatge de part de la zona cremada durant l’estiu del 2005. 
  • Des de Món Sant Benet fins a Navarcles, discorre un itinerari d'uns 800 m vorejant el riu Llobregat molt frequentat pel passeig i el gaudi dels veïns dels voltants. Part d'aquest camí ha estat repoblat amb arbres (pollancres, salzes, oms i roures martinencs) i arbustos (saücs, sanguinyols, marfulls i aladerns) constituint un bosc de ribera que afavorirà la biodiversitat de la zona. Amb aquesta acció, on van participar prop de 300 persones, es van replantar uns 400 exemplars de les espècies mencionades.