Beques Màsters d’Excel·lència

La Fundació vol reconèixer i atreure el talent, fomentar l'excel·lència i contribuir a fer de Catalunya un referent en l'àmbit dels estudis de postgrau de qualitat.

Els màsters inclosos en el programa de beques es fan a Catalunya i s'han considerat excel·lents tenint en compte la seva projecció internacional. Són impartits majoritàriament en llengua anglesa, amb professorat de prestigi i amb una clara orientació a la investigació.

 

Les beques inclouen la totalitat de la matrícula, tant en els casos en què la durada del màster és d'un any com en els casos en què és de dos anys, i una ajuda econòmica per als estudiants.

Els candidats hauran de ser de nacionalitat espanyola i acreditar un bon expedient acadèmic. El criteri per becar l'estudiant serà l'excel·lència. Les candidatures dels estudiants són proposades pel mateix equip coordinador del màster, i la decisió es pren conjuntament entre la direcció del màster i la Fundació.

 

Màsters inclosos al programa 2019-2020

Ciències Socials i Jurídiques

 

Ciències de la salut

 

Enginyeria i Arquitectura

 
 

Ciències

 
 

Art i humanitats

 
 
 

Per a més informació i sol·licituds

Adreçar-se a la direcció acadèmica de cadascun dels màsters.