Biodiversitat

La Fundació té cura d’aquelles espècies que es troben més amenaçades, mitjançant un gran nombre de projectes.

La biodiversitat és una part essencial dels sistemes naturals i constitueixen la seva riquesa fonamental.

Aquests projectes de conservació de la biodiversitat inclouen tasques de divulgació, vigilància i gestió del territori, seguiment i estudis poblacionals, així com suport a diverses iniciatives de reintroducció.