Lloguer solidari

Sóc jove
i vull emancipar-me

 

Característiques

01
La sol·licitud la poden fer joves de fins a 35 anys (preferentment universitaris) que busquin una solució assequible per a emancipar-se. 
02
El preu del lloguer estarà aproximadament un 30% per sota del de mercat i gaudirà dels serveis comuns (cuina, rentadora, etc.) en el domicili de l'arrendador
03
A canvi d'aquest preu més assequible, l'arrendador pot sol·licitar al llogater una contraprestació social (per exemple, tasques domèstiques, classes particulars, etc.).

Fases del procés

Tant l'arrendador com el llogater són considerats participants actius en el Projecte a partir del moment que s'estableix la relació contractual entre ells.

Fase de sol·licitud

Tramitació de sol·licituds on line o format pdf per imprimir, omplint-lo i lliurant-lo a la seu de la Fundació (Provença, 261 - 265, Barcelona) o a qualsevol EspaiSocial.

Fase de selecció

  • Entrevista amb el professional de la Fundació.
  • Valoració de l'habitatge
  • Estudi, selecció i propostes del professional per al candidat més idoni.

Fase de presentació

La Fundació presenta als sol·licitants l'habitació més adequada per llogar, i a més, facilita a l'arrendador i al llogater un contracte estàndard de lloguer. Al cap d'un mes de prova, comprova l'èxit de la convivència:

  • En cas positiu la Fundació conclou la supervisió i relació amb els participants.
  • En cas negatiu s'inicia una nova selecció de candidats.

Sol·licituds

Sol·licitud
on line o format pdf (per imprimir)
Termini de presentació
Les sol·licituds es poden presentar durant tot l'any, amb preferència segons la data de recepció, prenent en consideració, però, els criteris de selecció que s'indiquen.

Bases completes del programa