Campus en Ciències Ambientals d'Alinyà

El Campus en Ciències Ambientals i de la Terra a l’Espai Natura d'Alinyà posa a disposició de la comunitat universitària un marc ideal per a la promoció de la recerca i la realització de pràctiques de camp, treballs de fi de grau i estudis de postgrau que tinguin relació amb el medi ambient, tant de l’àmbit científic com de l’humanístic.

El Campus en Ciències Ambientals i de la Terra a l’Espai Natura Muntanya d’Alinyà és un projecte en col·laboració entre les àrees de Territori i Medi Ambient i Coneixement i Recerca de la Fundació i la Universitat Autònoma de Barcelona,  l’Institut de de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), la Universitat de Lleida i la Universitat de Barcelona.

En el marc del Campus els estudiants, investigadors i professors universitaris compten amb:

  • un escenari excepcional des del punt de vista territorial, paisatgístic, socioeconòmic i ambiental.
  • diversos equipaments (com un laboratori equipat, estacions meteorològiques, plataformes d’observació, aula i sala d’actes) i allotjament, restauració i transport en condicions especials
  • l’oportunitat de participar en projectes reals que la Fundació du a terme per tal de conservar els valors naturals, paisatgístics i històrics, la sostenibilitat de les pràctiques agrícoles, ramaderes i forestals, i l’establiment d’un model d’ús públic respectuós amb el medi i capaç de valorar els usos tradicionals.
  • conèixer o realitzar estudis relacionats amb projectes pilot, de bones pràctiques o de demostració del programa LIFE de la Unió Europea, que tenen lloc a Alinyà
  • el suport i acompanyament de l’equip tècnic local de la Fundació i amb el coneixement del veïnat de la Vall.

Un entorn ideal per a l’ensenyament-aprenentatge

La Muntanya d’Alinyà (Alt Urgell) és un lloc excepcional pel què fa a la diversitat d’ecosistemes terrestres: amb una superfície de més de 5.000 ha compta amb una biodiversitat extraordinàriament rica, en bona part gràcies al seu relleu accidentat, a una considerable variació altitudinal i a la seva especial localització geogràfica que permet que en una distància relativament reduïda es pot passar dels ambients mediterranis al dels prats subalpins. La fauna vertebrada és un bon indicador de l’estat de conservació de l’espai: trobem espècies de caire forestal, com el gall fer o el picot negre, i altres més pròpies d’ ambients rupícoles, pastures i ambients fluvials. És també un dels pocs llocs on es poden observar facilment les quatre espècies de voltors europeus, i la diversitat d’invertebrats també és molt elevada.

Més de 700 alumnes ja han realitzat Treballs de Fi de Grau, estades de màster o pràctiques a Alinyà. Els més de 50 TFG sumat al centenar d’estudis de postgrau que s’hi han dut a terme, han permès consolidar aquest espai prepirinenc com un entorn ideal per al desenvolupament d’activitats d’aprenentatge, estudis, recerca i pràctiques de camp relacionades amb el medi ambient, tant des de l’àmbit científic com humanístic. Tot plegat ha permès generar un coneixement molt valuós d’aquest territori i els diferents ecosistemes que el conformen, que és molt útil a la Fundació, com entitat gestora de l’espai. També ha permès contribuir a una formació universitària experiencial, vinculada al territori i a projectes reals.

LListat de Treballs de Fi de Grau realitzats en el marc del Campus

Premi Campus Muntanya d’Alinyà

La Fundació atorga amb carácter bienal el Premi Campus Muntanya d’Alinyà per tal de distingir el treball final de Grau (TFG) que presenti els resultats més rellevants entre els que s’hagin realitzat en el marc del Campus de Ciències Ambientals i de la Terra de la Muntanya d’Alinyà.

Premi Campus d’Alinyà 2012-2016

Premi Campus d’Alinyà 2016-2018