Xarxa d'Equipaments Sociosanitaris

 

La insuficiència renal crònica representa una de les malalties més prevalent a la nostra societat, amb un marcat increment de la seva incidència en els darrers anys. Els malalts renals crònics amb necessitat de diàlisi són malalts amb marcades limitacions físiques i sense poder desenvolupar una activitat social i professional normal.

El Centre de Diàlisi i Recerca Aplicada Clínic incorpora la tecnologia més avançada que hi ha avui dia en el camp de l’hemodiàlisi, d’una forma automatitzada, simplificant tant la connexió com la desconnexió del malalt, i que permet totes les modalitats de diàlisi. A més disposa d’un àrea de recerca clínica per avançar en el canvis que hi ha en aquest àmbit, i d’un àrea docent.

 

Gestió
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica.

Serveis
Hemodilàlisi.
 

Més informació al pdf adjunt.