Xarxa d'Equipaments Sociosanitaris

 

Centre que es posa en marxa el 2012 fruit de la reconversió d'un EspaiSocial en Centre de dia. Disposa de 50 places.

L'equipament té la vocació d'oferir flexibilitat assistencial a les persones grans, combinant els aspectes professionals amb els informals, els preventius amb els assistencials i rehabilitadors i els socials amb els sanitaris.

Les derivacions es fan des dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Vic.
 

Gestió
Ajuntament de Vic a través de l'Hospital de la Santa Creu de Vic.

Serveis
Centre de dia i d'envelliment.
Salut física, social i mental.

Més informació al pdf adjunt