Xarxa d'Equipaments Sociosanitaris

 

Pràcticament tots els usuaris del Centre són derivats íntegrament pel sistema públic, ja sigui a través de Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), per les places del Centre de dia o residència assistida o bé dels serveis especialitzats de la Xarxa Pública de Salut per les places de l’Hospital de Dia o de llarga estada sociosanitaria. La realitat sociocultural i econòmica de la zona és força heterogènia, i els usuaris del centre en són una mostra.

Des del punt de vista del seu estat de salut, el centre s’adreça de forma prioritària a persones amb malalties neurodegeneratives, que segons la fase en la que es troben s’ubiquen en un dels diferents serveis que el centre ofereix.
 

Gestió

SAR QUAVITAE.

Serveis

  • Hospital de dia.
  • Centre de dia.
  • Residència assistida.
  • Residència de llarga durada.

Més informació al pdf ajdunt