?>

Biodiversitat

 

S’ha de tenir en compte que el conill (Oryctolagus cuniculus) és una espècie clau de l’ecosistema, ja que consumeix una gran quantitat de vegetació i dispersa llavors, aireja el sòl i modifica el paisatge, construint galeries que són refugi per a d’altres espècies, i, sobretot, serveix d’aliment bàsic per a molts carnívors i ocells rapinyaires.

Per diferents raons històriques, el conill es troba actualment en un estat de gran vulnerabilitat. Per revertir aquesta situació, l’any 2003 la Fundació va iniciar el projecte de reintroducció del conill a l’Espai Natura Muntanya d’Alinyà (Alt Urgell), construint nombrosos caus artificials per alliberar de manera controlada els conills i els pertinents tancats semioberts de protecció contra els depredadors. 

Entre l’any d’inici del projecte i el 2008 es van alliberar més de mil exemplars, la qual cosa ha permès que els conills introduïts hagin tingut un èxit reproductor notable i s’hagin estès per una gran part de la muntanya, de manera que han estat font d’aliment per a les nombroses aus rapinyaires que hi viuen. El 2007 també es va endegar aquest projecte a l’Espai Natura Bosc de Vilalta (Alt Camp), amb l’objectiu de recuperar les poblacions de conills de la zona, molt minses, i crear un punt d’alimentació per a la parella d’àguiles cuabarrades que hi habita.