?>

Gestió d'hàbitats

 

A Catalunya, les platges són un dels ambients naturals més alterats. La pressió turística i l’ús intensiu a què es veuen sotmeses n’han modificat molt l’estructura. No obstant això, en algunes zones de la costa catalana encara resten uns pocs fragments de platja inalterats. Una d’aquestes zones és el Maresme, on des del 2001 la Fundació ha anat donant suport a diversos ajuntaments (Malgrat de Mar, Vilassar de Mar, Arenys de Mar i Canet de Mar), mitjançant un conveni de custòdia del territori, per protegir i recuperar els darrers punts del litoral de la comarca que encara conserven trossos de vegetació psammòfila, és a dir, pròpia dels medis sorrencs.

Alguns dels treballs més importants han consistit a delimitar amb tancats d’estaques i corda els sectors de més valor ecològic i observar-ne l’evolució, o a instal·lar faristols informatius en punts estratègics de les platges per tal que els ciutadans coneguin i respectin la iniciativa.

Després de vuit anys d’actuacions la vegetació de les zones tractades s’ha recuperat de manera espectacular, i moltes de les espècies que ara s’hi troben són els únics representants de la costa catalana. Destaquen, per exemple, els casos curiosos de la travarada marina (Polygonum maritimum) i de la lleterola de platja (Euphorbia peplis), que van reaparèixer a la platja de Malgrat l’any 2003 a causa dels temporals de mar. Així mateix, destaca la presència de l’Echinophora spinosa, que només es troba a Vilassar de Mar des de l’Empordà fins al delta del Llobregat.