Corredors biològics

Els corredors biològics són essencials per tal de connectar zones protegides i àrees de biodiversitat important que es troben allunyades o separades per barreres.

De forma destacada, s’ha desenvolupat el concepte i la iniciativa Gran Connector de Muntanyes Cantabric-Pirineus-Alps, des del 2004, amb els següents objectius:

  • Mantenir la connectivitat ecològica, territorial i paisatgística d'aquests territoris.
  • Garantir la connectivitat a dues escales: entre els diferents massissos i en l’interior de cada massís.
  • Crear una xarxa ecològica funcional entre els grans sistemes muntanyencs de l’Europa occidental: serralada Cantàbrica, Pirineus, Massís Central i Alps occidentals.
  • Recuperar els grans carnívors europeus i altres espècies emblemàtiques.
  • Conservar la diversitat natural en àmbits bioregionals que superen les limitacions de les fronteres administratives.
  • Fomentar la cooperació internacional i la implicació de la societat civil, especialment de les poblacions locals.

Aquest projecte compta amb un pla estratègic consensuat pels agents públics i entitats locals d'Espanya, França i Portugal que ha de permetre conservar la funcionalitat dels ecosistemes i els paisatges de muntanya d'aquest àmbit geogràfic. Les directrius han estat elaborades pels comitès espanyol i francès de la UICN, amb la col·laboració de la Fundació i altres entitats espanyoles i europees a partir d'un seminari celebrat a MónNatura Pirineus l'abril de 2013.

Contacteu amb nosaltres per correu o per telèfon al 93 214 25 65