?>

Gestió d'hàbitats

 

A mitjan 2005 la Fundació i l’Ajuntament de Porqueres van adquirir dues finques de l’entorn immediat del mas de Can Morgat, que sumen en total 20,2 ha i se situen al nord-oest de l’estany de Banyoles. A continuació, la Fundació va signar un conveni amb el Consorci de l’Estany segons el qual li cedia l’ús de la seva finca per tal de posar en marxa el projecte europeu LIFE Natura de «Restauració dels ambients aquàtics de Porqueres i Banyoles», amb l’objectiu de transformar les finques en estanys i àrees d’inundació a fi de recuperar i conservar els ambients aquàtics i el bosc de ribera.

Es van crear tres llacunes poc profundes amb un règim d’inundació temporal. La superfície inundable total és de 7,9 ha –1,8 ha a la llacuna de l’Aulina, 2,1 ha a la d’en Margarit i 4 ha a la llacuna de l’Artiga–, i l’aigua prové del sistema hidrogeològic de l’estany. També el 2006 es van completar un itinerari de natura, un pont i un mirador, i, fruit de tots aquests treballs de millora ambiental, ben aviat es va constatar la presència d’una gran varietat de fauna a les llacunes, com ara ànecs collverd, cabussets, polles d’aigua i fotges, i s’hi han reproduït amb èxit amfibis com la granoteta de punts, el gripau corredor i la granota pintada, entre d’altres.