Custòdia del territori

La conservació del territori i del paisatge no s’acaba amb les adquisicions de finques o de reserves forestals. La custòdia del territori és una excel·lent eina per ajudar a gestionar i conservar espais públics o privats.

Els acords voluntaris entre propietaris i entitats privades, com la Fundació, permeten col·laborar per a fer possible molts projectes de preservació del territori i de la natura.

Un mecanisme molt útil per ajudar a preservar aquells espais que són de titularitat pública o comunal o que depenen directament de la tutela dels ajuntaments o altres entitats, com els consorcis, són els convenis d’assessorament i de col·laboració territorial.

Amb aquests es redacta un pla de gestió integral de la zona a preservar i, a continuació, mitjançant els convenis anuals de col·laboració territorial, s’ajuda a finançar i executar els diversos projectes i actuacions que han estat definits en el pla.

La Fundació, amb tots aquests acords, ha ajudat a planificar i conservar més de 160.000 Ha a Catalunya (que representa el 5% del país).

Més informació sobre la custòdia del territori aquí.

Contacteu amb nosaltres per correu o per telèfon al 93 214 25 65