NOTÍCIES

23/11/2018

El primer pas per protegir i millorar més de 30 hectàrees de l’estany de Sils

El primer pas per protegir i millorar més de 30 hectàrees de l’estany de Sils
 

Avui s’ha signat el conveni de custòdia fluvial destinat a preservar i millorar l’estany de Sils, dins els termes municipals de Caldes de Malavella, Sils i Maçanet de la Selva, a la comarca de la Selva. La formalització d’aquest acord suposa un pas important per a recuperar la riquesa biològica d’una de les zones humides més interessants de Catalunya, de gran importància per la seva diversitat d'herpetofauna i avifauna.

El conveni ha estat signat pel president de la Fundació Catalunya La Pedrera, Germán Ramón-Cortés, junt amb la secretària de Medi Ambient i Territori de la Generalitat, Marta Subirà, el director de l’ACA, Jordi Agustí, l’alcalde de Sils, Martí Nogué, i el president de la Fundació EMYS, Enric Llebot. Amb una durada de quatre anys, aquest conveni tindrà un seguiment anual de les actuacions i mesures que es duguin a terme.

El conveni es focalitza en l’estany de Sils (12 hectàrees), la riera de Santa Maria i la sèquia de Sils (7 quilòmetres), així com en diverses finques adjacents, algunes de les quals són propietat de la Fundació Catalunya La Pedrera (amb un total de 14 hectàrees) així com en unes 20 finques amb contractes privats de custòdia que estan a la zona humida de Sils.

Les accions que contemplen aquest acord s’iniciaran per l’anàlisi i la diagnosi de l’estat del medi i, a partir d’aquí, es definiran les accions i actuacions de conservació a desenvolupar. Els objectius generals de l’acord se centren en la recuperació i millora dels diferents hàbitats, de la heterogeneïtat, dels processos ecològics i biodiversitat dels espais naturals del conveni, fomentar el coneixement, la recerca i la sensibilització de la natura en els espais naturals inclosos al conveni. També amb el conveni subscrit es definiran accions d’educació ambiental.