?>

Canvi climàtic

 

Reservoris de carboni davant del canvi climàtic

La Fundació ha elaborat un estudi sobre l’estimació de la capacitat de fixació de carboni dels boscos dels seus espais, demostrant la funció d’aquests com a reservoris de carboni.

  • Més de 192.000 t de CO2 han estat absorbides pels boscos dels espais en propietat des del moment que van ser adquirits; és a dir, cada any fixem quasi 16.000 t de CO2, 2 t per hectàrea (xifra equivalent a 239.000 viatges en avió de Barcelona a Madrid). La gestió que es fa als espais garanteix i vetlla per la continuïtat d’aquestes dades.
  • Set dels espais concentren el 99% d’aquesta absorció. La muntanya d’Alinyà és l’espai més rellevant, amb un 79% del total.