?>

Gestió d'hàbitats

 

La creació de zones obertes és molt interessant per al conjunt de les Gavarres, on un dels principals problemes és la manca d’aquestes zones i el risc elevat d’un gran foc forestal. Per això el 2007 es van recuperar unes antigues feixes de conreus que estaven abandonades i cobertes, en un 95%, per una vegetació arbustiva molt densa.

Amb l’objectiu de diversificar els hàbitats i alhora definir zones netes de vegetació indispensables per a la prevenció i l’extinció d’incendis forestals, es va netejar una àrea d’unes 2 ha al voltant del mas de Can Puig. Els treballs van fer aparèixer, a més de les feixes, un abeurador, o safareig, i un sistema de possibles rescloses per emmagatzemar i dirigir l’aigua. La Fundació també va condicionar el 2008 l’antic camí que rodejava els camps propers a Can Puig de Fitor i que passa just pel costat de la zona desbrossada l’any anterior. Així, el nou espai obert creat quedava lliure de trànsit motoritzat i se n’afavoria l’evolució natural, lliure de pertorbacions antròpiques. El repte és conservar la feina feta, i per això s’està pensant a fer pasturar el bestiar per aquests terrenys.