?>

Gestió d'hàbitats

 

En el moment de l’adquisició, es va signar un acord amb els copropietaris que cercava reconvertir l’activitat ramadera de la finca, intensiva i d’un alt impacte ambiental, en un model d’explotació respectuosa amb l’entorn. En aquell moment, dins la finca hi havia una granja amb més de mil porcs i una activitat de ramaderia bovina extensiva, però amb una elevada densitat de bestiar.

Amb el nou rumb que s’ha donat a l’espai el que es pretén de manera prioritària és dimensionar l’explotació a les possibilitats productives dels hàbitats de la finca i establir un sistema de maneig extensiu de cicle tancat, és a dir, autosuficient pel que fa a l’alimentació, ja que s’ha de basar en l’aprofitament exclusiu dels prats i les pastures del sotabosc. Així mateix, s’evitarà l’accés del bestiar als hàbitats més sensibles de la finca.