?>

Gestió d'hàbitats

 

Des del punt de vista de la varietat paisatgística, la zona de Mont-rebei és molt més pobra que els mosaics amb conreus que hi ha a la rodalia. Aquesta circumstància fa que Mont-rebei sigui força vulnerable als incendis forestals i, per això, des de l’any 2000 s’hi duen a terme accions a fi de mantenir obertes i netes de vegetació arbustiva determinades zones, com ara la cessió de l’ús de part de les pastures de la finca a un pastor.

Per potenciar les pastures encara més, el 2008 la Fundació va traslladar dos rucs des de la muntanya d’Alinyà (Alt Urgell) fins a Mont-rebei. Després d’un curt període d’aclimatació, els rucs han demostrat ser molt eficaços a l’hora de mantenir netes les pastures del voltant de la Masieta, i han servit, a més, per adobar les parcel·les i fer créixer força el nombre d’espècies de la zona, sobretot d’insectes.

Finalment, per tal d’augmentar la biodiversitat de l’espai s’han empeltat algunes pereres bordes, filles d’antics fruiters, i s’han recuperat feixes per tal de sembrar-les amb cereals i recuperar varietats en desús. Així mateix, s’està treballant per sembrar amb alfals o alguna altra lleguminosa el fons del vas del pantà de Mont-rebei i, així, afavorir la presència d’herbívors salvatges i d’ocells d’ambients oberts.