?>

Gestió d'hàbitats

 

L’espai ocupa gairebé un 7% de la part oest del Parc Natural de Montserrat i la gestió està cedida al Patronat de la Muntanya de Montserrat. Es va definir com a prioritat la creació d’una franja de protecció contra incendis forestals per tal que no es repetissin els efectes dels grans incendis dels anys 1984 i 1986. Consegüentment, a mitjan 2008 ja s’havia enllestit la dita franja, que se situa a banda i banda de la pista d’accés principal a l’espai pel vessant sud i té uns 650 m de longitud i uns 40 m d’amplada. L’actuació ha afavorit el conill i la perdiu roja, presents però encara amb baixa densitat.