?>

Gestió d'hàbitats

 

A la muntanya d’Alinyà (Alt Urgell), per tal d’evitar l’homogeneïtzació del paisatge s’han desenvolupat, bàsicament, tres estratègies: les cremes controlades, la cessió de les pastures als ramaders de la vall i la recuperació i la sembra d’antics conreus.