?>

Gestió d'hàbitats

 

La gestió forestal d’aquest espai té tres objectius bàsics:

  • Garantir l’estabilitat i fomentar la millora de l’ecosistema forestal per tal de preservar-ne la diversitat biològica i els processos ecològics.
  • Destinar parcel·les de bosc d’extensió reduïda (10-50 ha) al seguiment i l’estudi de l’evolució natural del bosc.
  • Mantenir unitats de bosc d’entre 50 i 100 ha per obtenir-ne productes de manera sostenible.

Una de les mesures més importants que s’han dut a terme ha estat la millora de les diverses pistes forestals existents, ja que permeten l’accés a les poblacions i als punts estratègics de la muntanya. També s’han creat unes franges de tallafoc fent aclarides selectives d’arbres, podes selectives sobre els que quedaven en peu i estassades selectives del sotabosc. També s’han restaurat nombroses basses i fonts, tant per garantir el subministrament d’aigua en cas d’incendi com perquè actuïn d’abeuradors per a la fauna salvatge i el bestiar.

Sempre es trien amb cura les zones on es crearan deveses i s’efectuaran aclarides de bosc i seleccions dels tanys i els peus d’arbres, unes mesures que serveixen per rebaixar la càrrega combustible, deixar viure els arbres més sans, augmentar la superfície útil de pastura extensiva i millorar l’hàbitat d’espècies com el conill.