Espai Natura

Alt Segre

Fauna i flora

Les espècies més destacades són:

Fauna

Tritó palmat (Triturus helveticus)
Petit i esvelt tritó d’hàbits molt terrestres. La seva presència a les basses i al riu és un indicador de la bona qualitat de l’aigua.

Picot garser petit (Dendrocopos minor)
La presència del petit dels picots és un indicador de la bona qualitat ambiental dels ecosistemes fluvials i dels boscos de ribera.

Granota roja (Rana temporaria)
Espècie comuna als Pirineus, que no suporta temperatures superiors als 24ºC. És més fàcil observar-la a primera i a darrera hora del dia, atesos els seus hàbits crepusculars.

Flora i vegetació

Verneda (Alnus glutinosa)
El vern és l’arbre més abundant a l’espai, i s’acompanya de salzes i freixes. El conjunt ofereix un ambient frescal i un excel·lent refugi per a molts ocells.