Espai Natura

Reserves de Sebes

Fauna i flora

Les espècies més destacades són:

Fauna

Arpella (Circus aeruginosus)
Rapinyaire característic d’aiguamolls, que troba als canyissars de l’espai de Sebes un bon refugi per reproduir-se. És el símbol de la Reserva Natural de Sebes.

 

 

Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
L’any 2001 s’inicià el projecte de reintroducció de la cigonya blanca, amb l’objectiu de recuperar les poblacions d’aquest ocell, desaparegut de les terres de l’Ebre durant els anys trenta. Actualment aquesta espècie ja disposa d’una colònia de cria ben consolidada.

 

 

Cavalls de la Camarga (Equus caballus)
Perfectament adaptats a la vida als aiguamolls, els cavalls de la Camarga, mitjançant la gestió de la seva pastura, regulen l’expansió del canyissar en benefici de les cigonyes i altres ocells, però també de la vegetació. La seva funció substitueix la força modeladora del riu, actualment neutralitzada, ja que el seu curs està molt regulat.

Flora i vegetació

Olivera (Olea europaea)
En contrast amb l’espai humit conviuen les oliveres, arbre mediterrani per excel·lència que en aquesta contrada conserva un model de conreu respectuós amb la natura, que s’ha mantingut al marge de la industrialització del camp.

 
 

Tamariu (Tamarix africana)
Bosquet propi de sòls salobrosos i humits, caracteritzat per la presència del tamariu (localment conegut com a gatell), un arbre de fulla petita, i un sotabosc ben format.