Espai Natura

Bosc de Tosca

Fauna i flora

Les espècies més destacades són:

Fauna

Serp de vidre (Anguis fragilis)
El vidriol, també anomenat serp de vidre per la fragilitat de la cua, cerca els espais humits, molt abundants al bosc de Tosca. Tot i el seu aspecte de serp, està emparentat amb les sargantanes.

 

Conill (Oryctolagus cuniculus)
Espècie inclosa dins del programa de seguiment de la fauna del parc natural a causa de la dràstica reducció de la població per la malaltia vírica hemorràgica. El conill és essencial en la dieta de molts predadors.

 

Flora i vegetació

Roureda (Quercus robur)
A la Garrotxa conflueixen paisatges vegetals mediterranis i centreeuropeus. La roureda, en aquest cas de roure pènol, és el bosc que millor representa aquesta transició.