?>

Biodiversitat

 

Als boscos madurs dels Pirineus, on la Fundació ha establert fins a vint-i-cinc reserves forestals, hi viu el rar gall fer (Tetrao urogallus), un bon indicador de la qualitat ambiental d’aquests paratges que també ha estat objecte d’estudi. El 1999 la Universitat de Lleida i la Fundació van dur a terme el Projecte Gall Fer, que va servir per elaborar un informe justificatiu de la necessitat d’un centre de cria en captivitat d’aquesta au, i que defensava crear-lo al Pallars Sobirà. 

Així mateix, a l’Espai Natura Muntanya d’Alinyà (Alt Urgell) s’han fet periòdicament censos de l’espècie, que n’han confirmat la presència reiterada a la zona. D’altra banda, el 2008 van arribar al centre de fauna de MónNatura Pirineus, a les Planes de Son (Pallars Sobirà), espai propietat de la Fundació, els primers exemplars de gall fer amb l’objectiu de divulgar la biologia d’aquesta au, i, en un futur, reforçar-ne les poblacions mitjançant reintroduccions d’exemplars.