Gestió d'hàbitats

A l’hora d’afrontar el repte de preservar la biodiversitat, tant o més important que centrar l’atenció sobre les espècies individualment, és el fet de conservar i gestionar adequadament els hàbitats.

Això és així perquè les espècies necessiten per prosperar un ambient adequat als seus requeriments vitals. La destrucció dels hàbitats és, amb diferència, la primera causa de pèrdua de biodiversitat al món. En aquest context de desaparició d’hàbitats i espècies, la Fundació impulsa tota mena de mesures i iniciatives per recuperar i millorar la qualitat ambiental de tots els espais naturals que gestiona i custodia.

Boscos

Els boscos produeixen molts beneficis directes (fusta, fruits, llenya, caça), però de manera indirecta també són profitosos, ja que actuen com a moduladors del cicle hidrològic, eviten l’erosió, contri​bueixen a mantenir estable la composició atmosfèrica i són refugi de biodiversitat.

Avui els boscos catalans es troben en expansió. A causa del progressiu abandó de la seva explotació, que no ofereix la rendibilitat del passat, han envaït antics conreus i recobert vessants pasturats fins fa poc. Això s’ha traduït en l’aparició d’immenses masses boscoses contínues, de les quals gairebé no es té cura, que generen una alta càrrega combustible. A més, en els darrers temps, els boscos s’han convertit en apreciats espais de lleure on tothom té accés. És important, doncs, conèixer i gestionar bé els boscos per prevenir desastres potencials i obtenir-ne el màxim profit.

Els boscos dels Espais Natura de la Fundació són uns importants reservoris de carboni.

Prats i pastures

Quines conseqüències comporta que es deixin de treballar les pastures, els prats de dall i els conreus per falta de rendibilitat?

 

  • En primer lloc, una pèrdua molt valuosa de patrimoni cultural que sovint conté les solucions a problemes actuals.
  • En segon lloc, canvis evidents en el paisatge, ja que els boscos colonitzen aquests terrenys, cosa que implica un augment de la massa forestal i, per tant, del risc d’incendis descontrolats.
  • I en tercer lloc, un empobriment notable de la biodiversitat, atès que una gran varietat de fauna (ocells, mamífers i insectes) i flora fa mil·lennis que està adaptada a viure en aquestes zones obertes. Per tot això, convé molt intentar preservar un paisatge divers i ric en ambients.

Zones humides

La Fundació ha esmerçat una part important dels seus recursos a protegir i restaurar les zones humides (deltes, estanys, llacunes i aiguamolls), un dels ecosistemes amb més diversitat de vida animal i vegetal, però també un dels més amenaçats del món.