Xarxa d'Equipaments Sociosanitaris

 

El centre acull a usuaris provinents principalment de la zona nord de Barcelona (Nou Barris, Sant Andreu, Sant Gervasi, Vallcarca, Vall d’Hebrón). Venen derivats majoritàriament pels Centres d’Atenció Primària (CAP) i també per les unitats de convalescència del propi hospital.

El perfil d’usuari és malalt geriàtric que requereix de rehabilitació; un 60% són persones que pateixen demències i el 40 % restant són malalts geriàtrics. Quant a l’edat, tots són majors de 65 anys, amb algunes excepcions puntuals.
 

Gestió
Parc Sanitari Pere Virgili.

Serveis
Hospital de dia.
 

Més informació al pdf adjunt