Xarxa d'Equipaments Sociosanitaris

 

El centre d’atenció sociosanitària és d’ús exclusivament diürn, orientat al tractament rehabilitador de pacients afectats per un deteriorament cognitiu, principalment Alzheimer i altres demències.

La derivació es fa a través de les unitats de diagnòstic i tractament de les demències de la zona ( EAIAs) (Equips d’Atenció Integral Ambulatoria en demències).

La tipologia de tractament, és no farmacològic, consistint principalment en exercicis d’estimulació cognitiva, activitats de teràpia ocupacional i activitats lúdicosocials, que fomentin els seus rols socials, les seves habilitats i els mantinguin com a persones actives en la societat.
 

Gestió
Consorci Sanitari de Terrassa.

Serveis
Hospital de dia.

Més informació al pdf adjunt