Xarxa d'Equipaments Sociosanitaris

 

Usuaris amb perfil de rehabilitació física o cognitiva: persones amb trastorns cognitius, malalts d’Alzheimer i altres demències. Els usuaris vénen derivats de de l’ICASS, dels CAP, dels Hospitals d’aguts de la zona d’influència (’Hospital de Viladecans, Hospital de St Joan de Deu de Sant Boi i Hospital de Bellvitge) i del propi Centre Social i Sanitari de Viladecans Frederica Montseny (unitats de convalescència, llarga estada i cures pal.liatives)

L’Hospital i Centre de dia està dins d’un equipament que inclou altres dos serveis d’internament: residència assistida (places concertades amb l’ICASS) i Centre sociosanitari (Unitats de Convalescència, Llarga estada i Cures pal.liatives). Tots quatre serveis conformen el Centre Social i Sanitari Frederica Montseny.
 

Gestió
Consorci de Salut i Social Catalunya.

Serveis
Hospital de dia.
Centre de dia.

Més informació al pdf adjunt