La cuina del senglar a Catalunya

Fem d'un problema, una oportunitat, el senglar a Catalunya.

Les poblacions de senglar a Catalunya han augmentat en els últims anys degut a diversos factors com l’augment de la fertilitat de l’espècie per hibridacions o la major disponibilitat d’aliments. Actualment, als nostres boscos no hi ha cap altre animal que se n’alimenti a part de l’home i malgrat els canvis en la regulació de la temporada de caça, el nombre continua augmentant i això comporta impactes sobre la resta de fauna, sobre la producció agrícola i en el transport per carretera. 

Des de la Fundació volem que aquest creixement de les poblacions de senglar a Catalunya esdevingui un recurs per a la nostra societat. La carn de senglar és molt saludable i tenim evidències del seu consum des de la Prehistòria.

Per això, la des de la Fundació Catalunya la Pedrera i juntament amb la Fundació Alícia volem promocionar-ne el consum entre restauradors amb l’objectiu de posar en valor aquest recurs dels nostres boscos, ajudar a generar llocs de feina i contribuir a reduir els impactes sobre la producció agrícola i reduir el nombre d’accidents viaris.

Descarregueu-vos La Cuina del senglar a Catalunya (Guia Pràctica per a restauradors i Receptari)