Espai Natura

Muntanya d’Alinyà

La tasca de la Fundació

La muntanya d’Alinyà és, ara per ara, per extensió, l’actuació territorial més important de la Fundació. Actualment, es desenvolupen dos projectes molt importants per la Fundació:

  • Fundació Integra Pirineus: fundació creada per a gestionar forestalment l'espai i aprofitar la fusta per a produir biomassa.
  • Campus en Ciències Ambientals UAB - Alinyà: interelació amb el món universitari per a promoure la recerca i desenvolupament posant a disposició de tots els interessats diversos equipaments i serveis d’allotjament, restauració i transport en condicions especials .

    És un projecte en col·laboració entre les àrees de Territori i Medi Ambient i Coneixement i Recerca de la Fundació, l’Institut de de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) i la Facultat de Ciències de la UAB.

A més, s’ha dut a terme un treball per conèixer a fons els valors naturals de la finca i s’ha elaborat un pla de gestió que inclou tots els aspectes que cal desenvolupar a curt i a mitjà termini.

Adequació i manteniment de l’espai per a l’ús públic
 
Biodiversitat
 
Gestió d’hàbitats
 
Projectes LIFE