Espai Natura

Reserves de Sebes

La tasca de la Fundació

L’espai natural fou adquirit per la Fundació amb l’objectiu de preservar-ne els valors naturals i de paisatge.

Adequació i manteniment de l’espai per a l’ús públic
 
Biodiversitat
 
Altres