Espai Natura

Ter Vell

La tasca de la Fundació

L’espai natural fou adquirit per la Fundació amb l’objectiu de preservar-ne els valors naturals i de paisatge.

Biodiversitat
 
Gestió d’hàbitats