?>

Escoles

 

Col·lecció de 16 pòsters, destinats a joves d’educació primària i secundària, que mostren, de manera atractiva i entenedora, alguns dels aspectes més rellevants sobre la situació de l’aigua al món a través de la relació entre l’aigua i la salut, l’alimentació, els ecosistemes, les ciutats i la participació, i el canvi climàtic, entre d’altres. 

Com a complement, hi ha guies didàctiques per al professorat i material didàctic interactiu basat en el contingut dels pòsters.